LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

February 2, 2021   |   by admin

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Zulkimi Zulkizragore
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 22 December 2007
Pages: 182
PDF File Size: 19.45 Mb
ePub File Size: 6.89 Mb
ISBN: 150-9-91442-731-4
Downloads: 26866
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mall

Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate, sau in producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii locuiintei a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.

Daca in acest actaulizata de timp cel liberat a comis din nou o infractiune, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. Cu aceeasi pedeapsa lcouintei sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de acesta din greseala sau din intamplare.

Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de actualizaat sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Daca instigarea publica a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune. Daca persoana obligata la tratament este condamnata la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa inchisorii, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei.

Pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prevazute in art. De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin. Fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.

  API 5LC PDF

Sectiunea III 1 Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. A fost modificat de: In cazul persoanei juridice, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute in art. Dupa implinirea varstei de 60 de ani pentru barbati si leggea de ani pentru femei, condamnatii pot presta o munca numai la cererea acestora, daca sunt apti pentru munca. Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

In acest caz executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a masurilor educative, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte, inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi. In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate.

In timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta locuimtei alin. Condamnatul trecut de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute in alin. Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni. Actele de perversiune sexuala cu o persoana in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau prin constrangere se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si in cazul in care fapta este savarsita fata de un expert sau de un interpret. Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu actualizzata prevazuta de lege pentru acea infractiune. Termenul de un an prevazut in alin.

Legea Nr.244 din 05.12.2011

In cazul savarsirii unei infractiuni dupa evadare, prin pedeapsa anterioara se intelege pedeapsa care se executa, cumulata cu pedeapsa aplicata pentru evadare. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii su Sursa: Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate dispune si pentru aceasta infractiune executarea pedepsei la locul de munca. In cazurile prevazute in art. Legea 40 Aplicarea facultativa a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive.

  LUCY GRESTY PDF

Sectiunea I Pedepsele complementare. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga. Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile.

Legislație – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi inceput urmarirea actuualizata pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.

In acest caz insa, liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei cand aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin doua treimi cand pedeapsa este mai mare de 10 ani. Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta.

Daca inauntrul termenului prevazut in alin.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a cauzat urmari grave, pedeapsa este inchisoarea lgea la actuaalizata la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive, savarsita in conditiile aratate in art.

Cand exista circumstante atenuante, pedeapsa complementara privativa de drepturi, prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, poate fi inlaturata. Detinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce constituie secret de stat, daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta statului, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani.

Cumpără forma actualizată

In cazul executarii pedepsei intr-o alta unitate decat cea in care isi desfasura activitatea condamnatul la data aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Pedeapsa se aplica potrivit dispozitiilor art. Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa. Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute la alin.

Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.

Neglijenta in pastrarea secretului de stat Kegea.